Pro služby a rychlé jednání volejte: 800 701 501 desinsekta@desinsekta.cz
Desinsekta.cz
Desinsekta - deratizace, desinsekce a desinfekce > Služby > Ochrana dřeva

Ochrana dřeva

There are no translations available.

"Systémová ochrana před škůdci."

Jak provádíme ochranu a léčbu dřeva?

 • provedeme průzkum napadeného prostoru
 • identifikaci škůdce a příčinu napadení (vlhkost/stáří/ hmyz/larvy/houby/...)
 • měříme vlhkost v prostoru - zdivo, trámy,..
 • v případě potřeby spolupracujeme se soudními znalci a dalšími diplomovanými odborníky
 • vybereme a navrhneme nejvhodnější asanační postup a vypracujeme cenovou nabídku prací

Mezi nejčastěji se vyskytující dřevokazný hmyz a houby patří tesařík krovový, červotoč, pilořitka, dřevomorka domácí, koniofora sklepní, pornatka nebo trámovka. Viz. Atlas škůdců


Jednou z nejúčinnějších metod ochrany dřeva je povrchová aplikace gelového přípravku XILIX FONGI +

PREVENCE i LIKVIDACE

    

Postup aplikace gelu XILIX FONGI

očištění dřevěné konstrukce               

odstranění poškozených částí

nanesení gelového přípravku

zrání aplikovaného gelu

 Vlastnosti XILIX FONGI+

fungicidní i insekticidní

nestéká a nekape ze dřeva

nebarví konstrukci

penetruje do hloubky

 
Přípravek je na truhu dostupný výlučně k profesionálnímu použití. Naši technici získali certifikát a byli vyškoleni výrobcem přípravku pro správnou technologii aplikace pomocí speciálního nástavce nanášecí pistole.

Informace o dřevokazném hmyzu:

 • některé druhy napadají čerstvé dřevo, jiné zpracované dřevo
 • hmyz napadající čerstvé dřevo potřebuje jako podmínku pro svůj vývoj vysokou vlhkost dřeva, a proto napadá žijící stromy a čerstvě poražené dřevo a nikoliv dřevo vyschlé, již zabudované

  6

 • k napadení potřebuje kůru a lýko na dřevě. Hmyz napadající zpracované dřevo se vyvíjí při nižší vlhkosti dřeva
 • napadá zabudované, na vzduchu vyschlé i znovu zvlhčené dřevo a je hlavním škůdcem stavebního dřeva
 • v naší klimatické oblasti jsou nejdůležitějšími škůdci dřeva brouci - škody působí převážně larvy brouků, kde dřevo poškozují požerky a částečně ho stravují.
 • zanechávají charakteristické požerkové chodbičky
 • když se po zakuklení vylíhnou brouci, opustí dřevo výletovými otvory, které jsou důkazem aktivního napadení - brouci potřebují pro svůj vývoj jistou minimální vlhkost dřeva
 • dřevo s vlhkostí pod 10 % (např. prostory s obytným klimatem panelových domů) není brouky všeobecně napadáno – oproti tomu vysoké teploty (asi 55 °C) vedou k usmrcení larev, čehož se dá využít při likvidaci napadení hmyzem u dřevěných konstrukcí

 

Co byste měli vědět o dřevokazných houbách?

 • jsou nejčastějšími škůdci dřeva
 • rostou při optimální vlhkosti na dřevě nebo na jemu podobném organickém materiálu, kterým prorůstají
 • vylučují vodorozpustné enzymy, které katalyzují rozklad makromolekul dřeva
 • zhuštěním nebo přestavbou houby vytvářejí plodnici, na které vznikají spóry
 • nejdůležitější podmínkou pro růst dřevokazných hub je zvýšená vlhkost substrátu - dřeva
 • riziko napadení dřeva houbami se zvětšuje v případě, že je vlhkost dřeva dlouhodobě nad 20 %. Napadení suchého dřeva houbami je teoreticky vyloučeno
 • při plné vlhkosti substrátu - dřeva (skladování ve vodě, užití ve vodě) je napadení dřevokaznými houbami rovněž vyloučeno, protože houby potřebují dýchat a vyžadují 5-20 % objemu vzduchu v objemu dřeva
 • řada dřevokazných hub se specializuje na určité druhy dřeva
 • nejvíce rozrušují bělové dřevo
 • jádrové dřevo je proti napadení zčásti chráněno extraktivními látkami typu tříslovin, flavonoidů, chinonů a terpenidů
 • některé dřevokazné houby však rozkládají i jádrové dřevo
 • celulózní houby rozkládají celulózu a hemicelulózy a způsobují hnědou hnilobu dřeva
 • ligninovorní houby rozkládají lignin i celulózu a hemicelulózu a způsobují bílou hnilobu dřeva. Mechanismus hniloby dřeva je podrobně popsán např. v práci L. Reinprechta - Procesy degradace dřeva

CERTIFIKACE k profesionálnímu výkonu sanací přípravkem XILIX GEL FONGI+

 

Oddělovací čára

 

Naše služby

Šipka doleva Šipka doprava