Pro služby a rychlé jednání volejte: 800 701 501 desinsekta@desinsekta.cz
Desinsekta.cz
Desinsekta - deratizace, desinsekce a desinfekce > Management kvality

Management kvality

There are no translations available.


V souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001 je od roku 2004 v naší společnosti vytvořen, dokumentován, uplatňován a udržován systém managementu kvality a je neustále zlepšována jeho efektivnost. Systém je uplatněn na všechny organizační útvary společnosti v rámci definovaných procesů a činností. Není uplatněn prvek normy 7.3 “Návrh a vývoj”, protože společnost nevyvíjí žádné nové výrobky.

Aplikace normy CSN EN ISO 9001 a její aktualizace

Systém je podrobně popsán v “Příručce kvality” a v dalších řízených dokumentech, je stanovena “Politika kvality” a každoročně vyhlašovány “Cíle kvality”. Pravidelně ročně je systém na všech úrovních auditován zda je vhodně, přiměřeně a efektivně nastaven.
Naše společnost je orientována na kvalitu, pružnost a rychlost služeb tak, abychom mohli co nejefektivněji reagovat na požadavky trhu. Zákazník a uspokojování jeho požadavků, přání a potřeb je vždy na prvním místě. Velmi důležitou úlohu v komunikaci se zákazníkem představuje zpětná vazba.

Norma ISO 9001 je pro naše zaměstnance zavazující

Základem činnosti každého zaměstnance je systém kvality podle normy ČSN EN ISO 9001. V praxi to znamená, že každý zaměstnanec společnosti je osobně zodpovědný za svůj pracovní výsledek a je povinen svou činností aktivně přispívat ke stálému zlepšování prosperity společnosti nejen v oblasti zabezpečování kvality produktů a služeb, ale ve všech činnostech, které vedou k dobrému jménu společnosti u zákazníků a ve svém okolí.

Kontrola dodržování směrnic normy

Systém byl zaveden a je pravidelně kontrolován společností BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r. o..

ISO certifikát
ISO certifikt a...
ochranná známka
ochr.zn myšák
Ochranná známka

 

 

 


Oddělovací čára

Uložit

Uložit

 

Naše služby

Šipka doleva Šipka doprava