Pro služby a rychlé jednání volejte: 800 701 501 desinsekta@desinsekta.cz
Desinsekta.cz
Desinsekta - deratizace, desinsekce a desinfekce > Ke stažení > První pomoc - toxikologie

První pomoc

There are no translations available.

Při podezření na požití, potřísnění či vdechnutí chemické látky vždy kontaktujte

Červený kříž

 Toxikologické informační středisko

na Bojišti 1

120 00, Praha 2

tel. 224 91 92 93, 224 91 54 02

                                záchranná služba 155 a 112

 

 

Zde získáte pokyny jak poskytnout první pomoc a dále postupovat.
Připravte si:

  • přesné informace o nehodě
  • jméno, příjmení a rodné číslo pokud je znáte
  • název přípravku z originálního obalu látky nebo preparátu

 

K lékařskému ošetření vždy vezměte s sebou originální obal s etiketou.

Při stavech ohrožujících život, je vždy důležité nejdříve provést resuscitaci postiženého a zajistit lékařskou pomoc! 

  • zástava dechu – okamžitě provádět umělé dýchání
  • zástava srdce – okamžitě provádět nepřímou masáž srdce
  • bezvědomí – uložit postiženého do stabilizované polohy na boku

 

Podrobnější informace o toxikologii DDD činností naleznete ZDE.

 

 Oddělovací čára

 

Uložit

Uložit

 

Naše služby

Šipka doleva Šipka doprava