Pro služby a rychlé jednání volejte: 800 701 501 desinsekta@desinsekta.cz
Desinsekta.cz
Desinsekta - deratizace, desinsekce a desinfekce > Aktuality > Zbav se škůdce App

Zbav se škůdce App

 Aplikace Zbav se škůdce

dostupná zdarma na Google Play pro Android

 

 

 BEZ PŘIHLÁŠENÍ

- atlas nejběžnějších škůdců v ČR

- spolehlivé informace o biologii škůdců

- doporučení prevence, likvidace svépomocí nebo odborný zásah

- determinace škůdce podle zaslané fotografie

 PO PŘIHLÁŠENÍ DO APLIKACE

- funkce Atlasu škůdců

- dokumenty k zakázce

- bezpečnostní listy přípravků

- kontrola/přehled přihlášených SMARTderaboxů

- notifikace odchytů v boxech

 

 

 

 

 

 

 

Naše služby

Šipka doleva Šipka doprava