Pro služby a rychlé jednání volejte: 800 701 501 desinsekta@desinsekta.cz
Desinsekta.cz
Desinsekta - deratizace, desinsekce a desinfekce > Aktuality > UV lampy a ozón jako COVID desinfekce?

UV lampy a ozón jako COVID desinfekce?

 POZOR NA PROBLEMATICKÉ DESINFEKCE V COVIDOVÉ DOBĚ !

 

"Nejistoty a strachu z nového typu koronaviru využívají různí podnikavci. Na letošní pandemii chtějí profitovat, jejich byznys však může poškodit neinformované zákazníky. Některé rychle vznikající firmy totiž v rozporu se zákonem o ochraně veřejného zdraví nabízejí desinfekci prostor novými typy desinfekčních přípravků, ozonovými generátory či UV zářiči, ovšem bez potřebných a schválených povolení a atestů a v konečném výsledku bez slibované účinnosti."

Připravili jsme pro Vás výtah z odborných článků MUDr. Věry Melicharčíkové, CSc. (SZÚ Praha, NRL pro dezinfekci a sterilizaci) a MUDr. Jana Marounka, MBA (MZ ČR, ředitelodboru ochrany veřejného zdraví):

 

Využití ozónu k dezinfekci
MUDr. Jan Marounek, MBA 

Vhodnost používání UV zářivek jako součást protiep. opatření
MUDr. Věra Melicharčíková, CSc. 

 •  SZÚ testoval dekontaminační účinnost ozónu na vybraných površích
 • mikrobicidní účinnost testována na standardních testovacích mikroorganismech
 • výsledky testování neprokázaly dekontaminační (dezinfekční) účinnost ozónu aplikovaného pomocí generátorů ozónu, viz. tabulka níže
 • ozón při koncentraci 15% obj. je mimo jiné klasifikován jako akutně toxický kat.1
 • ozón má deodorační účinnost (likviduje pachy), ale přístroje, které jsou nabízeny na trhu v ČR pro použití širokou veřejností, nevykazovaly účinnost na bakterie, plísně a viry, jak uvádějí slovně či v návodech jejich výrobci a dodavatelé
 •  UVC záření je jedním ze dvou způsobů vzniku ozónu
 • Záření UVC je prokazatelně zhoubné (karcinogenní) pro živé organizmy, deformuje strukturu jejich genetického materiálu a zabraňuje virovým částicím vytvořit si více kopií
 • výrobci nesprávně deklarují, že se tyto přístroje používají tam, kde je třeba sterilní prostředí
 • je nutné registrovat počet provozních hodin, zářivka může ještě svítit, ale už nemá dostatečnou intenzitu (bakterie pak mohou zvyšovat svou rezistenci na antibiotika
 • do současné doby není tato metoda standardizována
 • nejsou normy, podle kterých by se hodnotila mikrobicidní účinnost tohoto záření s ohledem na dávku záření, expozici, vzdálenost od ozařovaného povrchu
 • při provozu vzniká ozón a uvolňují se další toxické látky, např. oxid dusíku
 • v současné době neexistují přesvědčivé vědecké důkazy o tom, že dostupné zářiče UVC mají účinnost proti novému koronaviru SARS-CoV-2

 

Přečtěte si celý článek ZDE

 

Přečtěte si celý článek ZDE

 

Jaký druh aplikace použít pro speciální ochrannou desinfekci v rámci protiepidemických opatření?

 

 

 

Naše služby

Šipka doleva Šipka doprava