Pro služby a rychlé jednání volejte: 800 701 501 desinsekta@desinsekta.cz
Desinsekta.cz
Desinsekta - deratizace, desinsekce a desinfekce > Aktuality > Tisková zpráva: DESINFEKCE dle Zákona 258-2000 Sb.

Tisková zpráva: DESINFEKCE dle Zákona 258-2000 Sb.

 

"Národní referenční laboratoř pro dezinfekci a sterilizaci SZÚ ve spolupráci s hasiči, policií, armádou a akademií věd v rámci akce Ozon zjistila, že většina testovaných postupů a zkoumané přístroje neprokázaly dezinfekční účinnost. Například již zmiňovaný ozon měl pouze dezodorizační účinnost."

 

Výsledek tohoto zjištění vedl předsedu Sdružení DDD pro Českou republiku k vydání Tiskového prohlášení, podle kterého:

 

  • je mnohdy zneužíván strach, který vyvolává "doba COVIDOVÁ"
  • rychle vznikající firmy nabízí v rozporu se Zákonem o ochraně veřejného zdraví desinfekci prostor novými typy přípravků a při svém počínání nevlastní potřebná oprávnění a atesty 
  • přitom neodborné použití, např. ozónových generátorů může být za určitých okolností pro člověka až toxické
  • deklarují účinnost, kterou často použité přípravky nemohou zaručit
  • spoléhají se tedy na nekontrolovatelnost služby

 

  • a především prováděním Speciální ochranné desinfekce, která je vázána na odbornou způsobilost, jež mnoho úklidových firem nevlastní, porušují přikázání Zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb.

 

 Firma DESINSEKTA je odborně způsobilou firmou, naše registrace ve Sdružení DDD a pravidelně skládané zkoušky Speciální ochranné deratizace, desinsekce a desinfekce všech našich techniků potvrzují naši způsobilost k činnosti a k používání ověřených a registrovaných desinfekčních přípravků se zaručenou působností.

Úplné znění tiskového prohlášení
je možné stáhnout ve formátu pdf

ZDE

 

 

 

       

 

 

 

Naše služby

Šipka doleva Šipka doprava