Pro služby a rychlé jednání volejte: 800 701 501 desinsekta@desinsekta.cz
Desinsekta.cz
Desinsekta - deratizace, desinsekce a desinfekce > Aktuality > Nezajišťujeme prodej desinfekčních přípravků!

Nezajišťujeme prodej desinfekčních přípravků!

Pro mnohé telefonické a emailové dotazy

informujeme své klienty, že

NEJSME distributorem ochranných pomůcek a přípravků k desinfekci rukou či desinfekčních čisticích prostředků!

 

 Jsme si vědomi velkého nedostatku tohoto zboží na trhu, ale bohužel nejsme skladem přizpůsobeni k prodeji a distribuci tohoto materiálu.

Jako firma zajišťujeme desinfekční službu, u které Vám velmi rádi a ochotně pomůžeme zajistit desinfekci dle Vašeho požadavku.

Používáme profesionální přípravky aplikované speciálními přístroji.

Zvažte, prosím, kombinaci této služby s úklidem desinfekčními prostředky vlastními silami. Stupeň preventivní ochrany může být zvolen podle úrovně rizika případného přenosu virů (potvrzené případy/podezření na onemocnění zaměstnance či účastníka v provozu) a podle skupin s vyšší či nižší rezistencí přítomných osob (osoby nad určitý věk/nemocní/apod.) vůči nákaze.

Děkujeme, že se na nás obracíte se svými dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Přímá podezření můžete konzultovat a další pokyny naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví, na stránkách Krajské hygienické stanice příslušného kraje, případně telefonicky u svého lékaře, apod.

https://www.mzcr.cz/

https://www.khsplzen.cz/

http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru

https://www.statnisprava.cz/rstsp/clanky.nsf/i/preventivni_opatreni_ve_vlacich_na_nadrazich_a_doporuceni_autobusovym_dopravcum_20030510_23862058

Věříme v klidná a rozumná opatření bez paniky.

4.3.2020

 

Naše služby

Šipka doleva Šipka doprava