Pro služby a rychlé jednání volejte: 800 701 501 desinsekta@desinsekta.cz
Desinsekta.cz
Desinsekta - deratizace, desinsekce a desinfekce > Služby > Úklidové práce

Úklidové práce

Více foto >>

"Systémová ochrana před škůdci."

Jaké úklidy zajišťujeme?

 • zajistíme Vám  jednorázové úklidové služby v různorodých prostorách
 • soustředíme se především na hrubé úklidové práce
 • vzhledem k povaze úklidové práce a dle druhu likvidovaného odpadu provádíme službu v kombinaci s asanačními pracemi (desinsekce/desinfekce)
 • všechny úklidové služby provádíme podle platných norem SZÚ Praha
 • zajišťujeme také odvoz a likvidaci vyklizeného odpadu a to včetně dodržení veškerých hygienických a ekologických pravidel


Zaměřujeme se na

 • kompletní úklidy půd (holubí trus, komunální odpad…)
 • úklidy sklepů
 • úklidy bytů např. po zesnulých
 • úklidy dvorů a dalších venkovních prostor
 • vyklízecí práce na stavbách, sutiny apod.
 • vyklízecí práce po povodních a jiných živelných pohromách

Vyklízecí Iveco

V jakém rozsahu provádíme úklidové práce?

 • po dohodě s klientem provedeme ohledání prostor a zpracujeme konkrétní cenovou nabídku
 • provedeme kompletní úklidovou službu vč. vyklizení, likvidace odpadu a asanace nebo pouze její část, či na přání zákazníka jen přistavíme kontejner a zajistíme likvidaci odpadu
 • na základě zjištěné povahy znečištění nabídneme a zajistíme asanaci prostor, tzn. desinfekci, desinsekci či obojí 

 

 

Odborná způsobilost
Odborná způsobilost

Oddělovací čára                

 

 

Naše služby

Šipka doleva Šipka doprava