Pro služby a rychlé jednání volejte: 800 701 501 desinsekta@desinsekta.cz
Desinsekta.cz
Desinsekta - deratizace, desinsekce a desinfekce > Služby > Ostatní

Ostatní

Více foto >>

"Systémová ochrana proti škůdcům."

Jaké ostatní služby firma DESINSEKTA, s r.o. poskytuje?

Kromě pilířových činností zajišťuje naše firma pro své klienty řadu doplňujících služeb. Snažíme se tak o zajištění kompletního servisu více či méně souvisejících činností

 Soustředíme se zejména na

 

Oddělovací čára

 
Vypracování projektové dokumentace DDD činností pro Vaši organizaci a zavedení HACCP systému kritických bodů

Pro účely hygienických norem zpracujeme projektovou dokumentaci preventivních DDD činností zajišťovaných ve Vaší organizaci a optimalizaci systému kritických bodů tzv. HACCP systém .


HACCP Vám ušetří čas i peníze! Administrační systém DESINSEKTA.

 • vypracujeme kompletní soubor DDD opatření zabezpečujících zdravotní nezávadnost Vašich produktů vztahujících se k naší činnosti
 • optimalizujeme pracovní postupy prevence i represe DDD v souladu s platnou legislativou a novými technologiemi
 • zavedeme dokumentaci HACCP pro kontrolní orgány, více o HACCP


Co obsahuje projektová dokumentace DDD činností?

 • průzkum a monitorace ošetřovaných ploch 
 • doporučení pro odstranění skrytých závad majících vliv na pohyb škůdců v objektu
 • označení doporučených kontrolních míst a jejich zakreslení do situačního plánku
 • smluvně ujedanný individuální harmonogram prací a jeho cenové plnění
 • šanon a CD se všemi legislativními, smluvními dokumenty a osvědčení a certifikace k používaným přípravkům
 • on-line přístup k těmto dokumentům a fakturám na stránkách firmy DESINSEKTA
 • přístup na ON-LINE systém umožňující sledování každého kontrolního místa on-line
 • součástí vlastního administračního systému Desinsekta je elektronická záloha všech potřebných dokumentů, vč. vyhodnocovacích zpráv


Nedílnou součástí projektové dokumentace je také nabídka havarijních zásahů v akutních případech zavlečení či přemnožení škůdce.

 Oddělovací čára

 

Výměna písku v dětských pískovištích a jiných hracích plochách

Dětská pískoviště bývají útočištěm toulavých zvířat k vykonávání potřeb, hnízdištěm mnoha členovců a parazitů, jež nachází svého hostitele právě v dětech, které si na pískovištích hrají.

V souladu s aktuální legislativou a aktuálními ČSN normami o kvalitě písku  (z hlediska hygienických limitů mikrobiologického a parazitologického znečištění a také chemického znečištění) ve veřejných pískovištích ( Zák. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, §13: Vnitřní prostředí staveb a hygienické požadavky na venkovní hrací plochy a Prováděcí právní předpis Standardní metodika zpracovaná Státním zdravotnínm ústavem v Praze), zajišťujeme obnovu kontaminovaného písku v kombinaci s asanačními pracemi.

 KDE ?

 • pískoviště v MŠ, ZŠ
 • parky, sportoviště, doskočiště
 • ohrazené i neohrazené plochy,
 • přístupné i méně přístupné (disponujeme velkými i menšími vozy pro méně přístupná místa)

 

      Zakrývací plachta nezamezí

                parazitům k přezimování !

 

 JAK ?

 •  mikrobiálně a parazitárně znečištěný písek odebereme z pískoviště a zajistíme jeho likvidaci v souladu s vyhláškou
 • pískoviště dle dohody ošetříme desinsekčním postřikem a zavezeme novým pískem, který splňuje hygienické požadavky, vč. dokladů o původu písku
 • zvolte si kvalitu, barvu, množství a sypkost písku a čas a způsob provedení výměny (velikost auta dle přístupnosti)

 

 

 

 

Samotná desinfekce  neodstraní

      hmotné nečistoty

          a městský prach !

                                                                                                                                                               klikem rozbalíte leták

Výměna písku v pískovišti  leták - Výměna písku v pískovišti

Pro nezávaznou cenovou kalkulaci, prosím, zadejte počet, rozměry a hloubku pískovišť, lokalitu a požadovanou službu (vyvezení, navezení, desinfekce). Pokud zadáte zpětný kontakt (e-mail, tel. kontakt), zašleme Vám bližší kalkulaci.

Zaslat dotaz.

Oddělovací čára

 

Obnova kamenné frakce na dopadové plochy v dětských hřištích

 • součástí herních prvků splňujících normy a požadavky ČSN EN 1777 musí být příslušná dopadová plocha
 • nejrozšířenější a cenově nejdostupnější jsou kamenné frakce nebo pískové dopadové plochy
 • zajistíme dovoz, obnovu nebo doplnění kamenné frakce požadovaného typu


Co je to kamenná frakce?

Jedná se o kačírek různého typu, tj.směs kameniva a valounů v rozličných zrnitostech a barvách, většinou se jedná o hladký plavený kámen, rozlišovaný podle velikosti 4 - 12 mm

Oddělovací čára

 

Likvidace nežádoucích plevelů

Co je to desikace?

Desikací nazýváme likvidaci a potlačování nežádoucích plevelů, dřevin a zeleně společně s kultivací okrasných travin.

Než začneme odstraňovat váš plevel, provedeme zdarma průzkum. Poté vybereme vhodnou metodu – nejčastěji pulsační postřik, aerosol či injektáž a zbavíme vás plevelu rychleji, než si sami dokážete představit!
Při výběru nejvhodnější chemické látky dbáme na životní prostředí a samozřejmě také na vaše požadavky. Budete-li chtít, naplánujeme vám i dlouhodobější harmonogram péče o vaše prostory. To vše s maximální zárukou.


Zařídíme za vás likvidaci nežádoucí zeleně, travin a dřevin. Napište nám!

na krajnicích, komunikacích, chodníkách, zámkové dlažbě, pod svodidly, dopravními značkami a dopravními zařízeními

 • v příkopech, ve zpevněných i nezpevněných žlabech na odvod vody
 • v oplocení, na skládkách a odstavných plochách
 • v kolejištích a na pochůzkových trasách u kolejí
 • na březích rybníků
 • v parcích, na hřištích, vinicích a ve sportovních areálech
Tuto standardní službu zajišťujeme od roku 1992 a je zařazena do základních asanací.
 
 

Jak vás herbicidní látky zbaví plevelu?

Účinná látka působí od kořenů, listů a oddenků. Odtud se látka přesouvá do ostatních částí rostliny, díky čemuž se začne hromadit v dělivých pletivech. Látka tak zabraňuje dělení buněk. Plevel tak nemá šanci k reprodukci a během několika týdnů zahyne.
První příznaky herbicidní účinnosti je žloutnutí pletiv mezi žilkami mladých listů, odumírání vrcholových dělivých pletiv až zánik celé rostliny.
Některé aplikované látky zůstávají v zemi i několik měsíců po základní asanaci.
 

 

Oddělovací čára

  

Dezodorizace

desinfekce ozónovým generátorem

Ozónový generátor

OZÓN je plynná látka, která je složena ze 3 atomů kyslíku. Jedná se o silný oxidant působící jako desinfekční prostředek prostý jakýchkoliv chemikálií.

 

Za 30 min místnost zbavená tabákového, hnilobného či jiného zápachu !

Tak funguje profi Ozónový generátor PROFIZON-X.

 

naprosto EKOLOGICKÁ DESINFEKCE prostor

plynný ozón

ozónová voda

 • desinfikuje uzavřený prostor (automobil, lednici, sklady vč. obsahu,..)
 • štěpí zápach
 • po aplikaci zanechá pocitovou vůni letní bouřky
 • z obyčejné vody vyrobí bezchemickou desinfekční tekutinu k dalšímu použití
 • ozónová voda je v estetické medicíně, wellnes, stomatologii a lázeňství využívána ke koupelím, výplachům a obkladům

 

nejčastěji ošetřujeme:

klikem rozbalíte leták
 leták - Ozónový generátor
 • půdní prostory vyklizené od extrementů městských holubů
 • sklepní prostory po sanaci proti plísním, povodních a po velkých vyklízecích pracech
 • byty po zemřelých
 • prostory s vysokým rizikem bakteriálních a infekčních přenosů
 • prostory čekáren soukromých zdravotníků a wellnes center

 Zeptejte se na to, co Vás zajímá !

Oddělovací čára

 

Prodej vybraných DDD produktů

Máme kompetenci ke zprostředkování prodeje vybraných DDD produktů.

V případě zájmu nás kontaktujte, rádi vám poradíme dle konkrétní problematiky.

Zadat poptávku

Oddělovací čára

 

Entomologický rozbor škůdce

 •  ve vlastní minilaboratoři provedeme rozbor a určení škůdce, který Vás trápí
 • zajistíme odborný specializovaný posudek ve Výzkumném ústavu
 • v mimořádných situacích úzce spolupracujeme s hygienickou službou a Státním zdravotním ústavem v Praze


Jak postupovat při identifikaci výskytu škůdce?

 • škůdce se pokuste identifikovat ihned při jeho prvním zjištěném výskytu
 • k tomuto účelu prvotně použijte náš Atlas škůdců, kde v některých kategorií naleznete i video škůdce
 • dále nás Kontaktujte  a my vás budeme instruovat, k zajištění odebrání vzorku, např. metoda mechanického odchytu, či použití feromonů, návnad, atd.

 

Oddělovací čára

 

 

 

Uložit

Uložit

Uložit

 

Naše služby

Šipka doleva Šipka doprava