Pro služby a rychlé jednání volejte: 800 701 501 desinsekta@desinsekta.cz
Desinsekta.cz
Desinsekta - deratizace, desinsekce a desinfekce > Služby > Ochrana proti holubům

Image1 Image1 Image1 Image1 Image1 Image1

Ochrana proti holubům

Více foto >>

"Systémová ochrana před škůdci"

 

Bojujte s námi proti holubům. Jak?

 
  • zasíťujeme Vaši lodžii
  • namontujeme hrotový systém proti dosedání holubů
  • zajistíme ochranu staveb a ploch

Tuto činnost zajišťujeme od roku 1996 ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem v Praze, a to na základě platných norem a stanov.

Proč se chránit před holuby?

  • narušují omítky a krovové konstrukce svým vysoce agresivním trusem
  • ničí estetický vzhled budovy
  • jsou často zdrojem alergických onemocnění a mnoha parazitů (klíšťák holubí, štěnice domácí, atd)


Začněte bojovat s holuby včas!

Dokáží být silní a odolní soupeři. Proto nás vyhledejte už v okamžiku, kdy se u vás objeví. Dáme jim zřetelně najevo, že u vás nejsou vítáni

Holubi si vybírají především taková místa, která jim poskytnou bezpečí a ochranu před nepříznivým počasím, ve kterých mohou zahnízdit nebo ze kterých mají blízko k potravě. Mezi taková místa patří především nižší římsy domů na náměstí a na pěších zónách.


Jak chráníme budovy proti ptactvu?

Protekce budov proti ptactvu je vysoce specializovaná oblast v ochraně proti škůdcům. Ptáci žijící ve městech jsou schopni se dle potřeby přesouvat z objektu na objekt, velmi dobře se adaptují na změněné podmínky a jsou velmi odolní. Úspěšná ochrana daného objektu je závislá na vhodně zvoleném ochranném systému, jeho kvalitě a zkušenosti instalační firmy.

Podle tvaru plochy a stupně napadení ptactvem je nutné zvolit nejúčinnější systém a na jedné budově může být použito v různých sektorech i několik druhů systému.

h1.jpg

Dělení ploch podle zatížení:

  • velmi exponované: Takové plochy, které ptáci využívají pro noční odpočinek a hnízdění. V případě pouze preventivního ošetření se ptáci na tyto plochy budou vracet. Žádoucí je použití sítí. V případě, že je plocha vhodná, doporučuje se použít hrotový systém. Ošetřené plochy musí být důsledně pokryté hroty v celé délce a šířce.
  • středně exponované: Jsou využívané přes den pro odpočinek, často v blízkosti pravidelného zdroje potravy. Zde se používá rovněž síťový, hrotový nebo lankový systém.
  • málo exponované: Ptáci je osídlují náhodně a je možné ošetřit pouze okraje ploch, tak aby se co nejvíce ptákům znepříjemnilo přistání. K tomuto účelu se používají hrotové a lankové systémy, rotační systém pavouk nebo repelentní tmely.

Při ošetření velmi a středně exponovaných ploch je velmi pravděpodobné, že vlivem setrvačnosti nebo výhodnosti pozice objektu, se ptáci přesunou na nejbližší neošetřené plochy.

 

 

Nejžádanější
služby dnes

Desinsekce
Celoročně nejčastěji využívanou naší službou je desinsekce Rusa domácího...> více
Desinsekce
V poslední době zaznamenáváme zvýšený výskyt štěnice domácí...> více

800 701 501

Naše služby