Pro služby a rychlé jednání volejte: 800 701 501 desinsekta@desinsekta.cz
Desinsekta.cz
Desinsekta - deratizace, desinsekce a desinfekce > Služby > Ochrana proti holubům

Ochrana proti holubům

Více foto >>

"Systémová ochrana před škůdci"

 

Bojujte s námi proti holubům. Jak?

 
  • zasíťujeme Vaši lodžii
  • namontujeme hrotový systém proti dosedání holubů
  • zajistíme ochranu staveb a ploch

Tuto činnost zajišťujeme od roku 1996 ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem v Praze, a to na základě platných norem a stanov.

Proč se chránit před holuby?

  • narušují omítky a krovové konstrukce svým vysoce agresivním trusem
  • ničí estetický vzhled budovy
  • jsou často zdrojem alergických onemocnění a mnoha parazitů (klíšťák holubí, štěnice domácí, atd)


Začněte bojovat s holuby včas!

Dokáží být silní a odolní soupeři. Proto nás vyhledejte už v okamžiku, kdy se u vás objeví. Dáme jim zřetelně najevo, že u vás nejsou vítáni

Holubi si vybírají především taková místa, která jim poskytnou bezpečí a ochranu před nepříznivým počasím, ve kterých mohou zahnízdit nebo ze kterých mají blízko k potravě. Mezi taková místa patří především nižší římsy domů na náměstí a na pěších zónách.


Jak chráníme budovy proti ptactvu?

Protekce budov proti ptactvu je vysoce specializovaná oblast v ochraně proti škůdcům. Ptáci žijící ve městech jsou schopni se dle potřeby přesouvat z objektu na objekt, velmi dobře se adaptují na změněné podmínky a jsou velmi odolní. Úspěšná ochrana daného objektu je závislá na vhodně zvoleném ochranném systému, jeho kvalitě a zkušenosti instalační firmy.

Podle tvaru plochy a stupně napadení ptactvem je nutné zvolit nejúčinnější systém a na jedné budově může být použito v různých sektorech i několik druhů systému.

5

Dělení ploch podle zatížení:

  • velmi exponované: Takové plochy, které ptáci využívají pro noční odpočinek a hnízdění. V případě pouze preventivního ošetření se ptáci na tyto plochy budou vracet. Žádoucí je použití sítí. V případě, že je plocha vhodná, doporučuje se použít hrotový systém. Ošetřené plochy musí být důsledně pokryté hroty v celé délce a šířce.
  • středně exponované: Jsou využívané přes den pro odpočinek, často v blízkosti pravidelného zdroje potravy. Zde se používá rovněž síťový, hrotový nebo lankový systém.
  • málo exponované: Ptáci je osídlují náhodně a je možné ošetřit pouze okraje ploch, tak aby se co nejvíce ptákům znepříjemnilo přistání. K tomuto účelu se používají hrotové a lankové systémy, rotační systém pavouk nebo repelentní tmely.

Při ošetření velmi a středně exponovaných ploch je velmi pravděpodobné, že vlivem setrvačnosti nebo výhodnosti pozice objektu, se ptáci přesunou na nejbližší neošetřené plochy.

 

Oddělovací čára

 

Naše služby

Šipka doleva Šipka doprava