Pro služby a rychlé jednání volejte: 800 701 501 desinsekta@desinsekta.cz
Desinsekta.cz
Desinsekta - deratizace, desinsekce a desinfekce > Ochrana a léčba dřeva

Ochrana a léčba dřeva

Ochrana a léčba dřeva

Jak provádíme ochranu a léčbu dřeva?

Na ochranu a léčbu dřeva se soustředíme od samotného vzniku. Spolupracujeme se soudními znalci a dalšími diplomovanými odborníky. I u této činnosti samozřejmě nejdříve provádíme průzkum, který je zcela zdarma. Poté vybereme nejvhodnější asanační postup.

Mezi nejčastěji se vyskytující dřevokazný hmyz a houby patří tesařík krovový, červotoč, pilořitka, dřevomorka domácí, koniofora sklepní, pornatka nebo trámovka. Viz. atlas škůdců

foto21.jpg

Červotoč proužkovaný

Co byste měli vědět o dřevokazných houbách?

 • Jsou nejčastějšími škůdci dřeva
 • Rostou při optimální vlhkosti na dřevě nebo na jemu podobném organickém materiálu, kterým prorůstají
 • Vylučují vodorozpustné enzymy, které katalyzují rozklad makromolekul dřeva
 • Zhuštěním nebo přestavbou houby vytvářejí plodnici, na které vznikají spóry
 • Nejdůležitější podmínkou pro růst dřevokazných hub je zvýšená vlhkost substrátu - dřeva
 • Riziko napadení dřeva houbami se zvětšuje v případě, že je vlhkost dřeva dlouhodobě nad 20 %. Napadení suchého dřeva houbami je teoreticky vyloučeno
 • Při plné vlhkosti substrátu - dřeva (skladování ve vodě, užití ve vodě) je napadení dřevokaznými houbami rovněž vyloučeno, protože houby potřebují dýchat a vyžadují 5-20 % objemu vzduchu v objemu dřeva
 • Řada dřevokazných hub se specializuje na určité druhy dřeva
 • Nejvíce rozrušují bělové dřevo
 • Jádrové dřevo je proti napadení zčásti chráněno extraktivními látkami typu tříslovin, flavonoidů, chinonů a terpenidů
 • Některé dřevokazné houby však rozkládají i jádrové dřevo
 • Celulózní houby rozkládají celulózu a hemicelulózy a způsobují hnědou hnilobu dřeva.
 • Ligninovorní houby rozkládají lignin i celulózu a hemicelulózu a způsobují bílou hnilobu dřeva. Mechanismus hniloby dřeva je podrobně popsán např. v práci L. Reinprechta - Procesy degradace dřeva

Informace o dřevokazném hmyzu:

 • Některé druhy napadají čerstvé dřevo, jiné zpracované dřevo
 • Hmyz napadající čerstvé dřevo potřebuje jako podmínku pro svůj vývoj vysokou vlhkost dřeva, a proto napadá žijící stromy a čerstvě poražené dřevo a nikoliv dřevo vyschlé, již zabudované
 • K napadení potřebuje kůru a lýko na dřevě. Hmyz napadající zpracované dřevo se vyvíjí při nižší vlhkosti dřeva
 • Napadá zabudované, na vzduchu vyschlé i znovu zvlhčené dřevo a je hlavním škůdcem stavebního dřeva
 • V naší klimatické oblasti jsou nejdůležitějšími škůdci dřeva brouci - škody působí převážně larvy brouků, kde dřevo poškozují požerky a částečně ho stravují.
 • Zanechávají charakteristické požerkové chodbičky
 • Když se po zakuklení vylíhnou brouci, opustí dřevo výletovými otvory, které jsou důkazem aktivního napadení - brouci potřebují pro svůj vývoj jistou minimální vlhkost dřeva.
 • Dřevo s vlhkostí pod 10 % (např. prostory s obytným klimatem panelových domů) není brouky všeobecně napadáno – oproti tomu vysoké teploty (asi 55 °C) vedou k usmrcení larev, čehož se dá využít při likvidaci napadení hmyzem u dřevěných konstrukcí

 

Jaké používáme aplikační technologie?

 • nátěr
 • postřik
 • injektáž
 • ULV atd.

V rámci jednotlivých průzkumných prací dřevěných prvků a konstrukcí provedeme případným zákazníkům měření vlhkosti daných dřevěných částí zdarma.

 

Naše služby

Šipka doleva Šipka doprava