Pro služby a rychlé jednání volejte: 800 701 501 desinsekta@desinsekta.cz
Desinsekta.cz
Desinsekta - deratizace, desinsekce a desinfekce > Desinfekce

Desinfekce

Více foto >>

"Chraňte se před škůdci systematicky."

 

klikem rozbalíte leták
 Leták Desinfekce

Co je to desinfekce?

 • Desinfekcí rozumíme soubor opatření vedoucích ke zničení mikroorganismů pomocí chemických nebo kombinovaných postupů, které mají za cíl přerušit cestu nákazy od zdroje k vnímavému jedinci.
 • Desinfekci lze definovat jako ničení či zneškodňování mikroorganismů na neživých předmětech a ve vnějším prostředí (voda, vzduch atd.).
 • Cílem desinfekce je odstranění patogenních mikrobů, kteří by mohli způsobit onemocnění přítomného jedince.
 • U onemocnění, kde jsou přenašeči členovci či hlodavci, je nutné provádět také desinsekční a deratizační opatření.

Proč je nutné zbavovat se plísní včas a efektivně?

 • je prokázáno, že plísně vylučují těkavé látky, různé alkoholy, aldehydy, ketony, etery, estery, které silně dráždí sliznice dýchacího ústrojí i oči a vyvolávají bolesti hlavy
 • obsahují alergeny, které způsobují alergické a astmatické potíže, zejména u dětí, starších lidí a citlivějších jedinců
 • při oslabení organismu je plíseň původcem závažných orgánových onemocnění, plicní mykózy, plísně kůže - dermatomyxozy, nehtů a gynekologických onemocnění
 • plísňové toxiny jsou odpovědné za těžké poruchy jater i se smrtelnými následky

Zaměřte se především na prevenci proti plísním, a pokud se přesto objeví, neváhejte a kontaktujte nás včas.

Co od nás v rámci desinfekce můžete očekávat?

 • likvidujeme mikroorganismy
 • odstraňujeme plísně
 • provádíme rozbory plísní
 • zaměřujeme se na periodické ošetřování potravinářských a zdravotnických zařízení
 • desinfekci provádíme dle platných hygienických norem

Na jaké prostory se zaměřujeme?

 • stravovací zařízení, kuchyně, zdravotnické organizace atd.
 • desinfekce bytů po zemřelých, zemědělské provozy - stáje, kravíny atd.
 • policejní cely, auta, taxi, MHD, stadiony a další provozy podle konkrétních mikrobionálních norem.

Jak dělíme desinfekci?

 • ochranná desinfekce: Provádíme ji bez vztahu ke konkrétnímu ohnisku nákazy. Je důležitou součástí komplexních hygienických opatření. Samozřejmě za Vás hlídáme i čas, ve kterém je nutné provést ochrannou desinfekci znovu.
 • ohnisková desinfekce: Jejím cílem je zneškodňovat choroboplodné zárodky vylučované infekčně nemocným jedincem (bacilonosičem) do okolí. Aplikace je téměř totožná s aplikací ochranné desinfekce.
 • represivní desinfekce
 • preventivní desinfekce

 

Ilustrační video použití ULV aplikátoru při desinfekci prostoru

 

 

 

 

 

Naše služby

Šipka doleva Šipka doprava