Pro služby a rychlé jednání volejte: 800 701 501 desinsekta@desinsekta.cz
Desinsekta.cz
Desinsekta - deratizace, desinsekce a desinfekce > deratizace leto

Nejžádanější služby dnes

Rus domácí

Likvidace Rusa domácího je nejčastěji žádaný desinsekční zásah. Jeho celoroční výskyt je problémem zejména potravinových řetězců, ale také ubytovacích zařízení, atd. Více o vývoji Rusa domácího viz. Atlas škůdců.

Rus domácí


 

 

 

Rus domácí - sameček/ samička

> více informací> méně informací

 

Proč Rus domácí škodí celoročně?

 • jedná se o škůdce se schopností rychlého a celoročního rozmnožování
 • samice za svůj 6-ti měsíční život vytvoří asi 210 potomků (7 oóték po cca 30ti vajíčkách)
 • Rus domácí (šváb) je silně přizpůsobivý a odolný - žije na celém světě, dokáži si získat resistenci na insekticidy a dokonce i na radiaci
 • je všežravec, jeho nymfalní stadium vydrží i 6 týdnů bez potravy
 • dokáže lézt i po skle, skáče z velké výšky a je převážně noční živočich

Z jakého důvodu se z Rusa domácího stává škodlivý hmyz?

 • je přenašečem parazitických červů, bakterií, plísní a je původcem závažných onemocnění přenosných na člověka
 • kontaminace nastává kontaktem s členovci samotnými, jejich trusem, uhynulými jedinci, ale také pouhým přelezem
 • díky jejich rozmnožovacím schopnostem snadno dojde k přemnožení jedince

Jak se likviduje Rus domácí?

 • v provozech se zvýšeným rizikem napadení tímto škůdcem je nejdůležitější prevence, prováděná např. monitorovacími pásky
 • při výskytu škůdce je nutno opakovaně provést desinsekční zásah a to z důvodu likvidace všech vývojových stádií Rusa domácího
 • forma desinsekce se volí na základě vyhodnocení vnějších činitelů (druh objektu, jeho prostor a využití, rozsah napadení škůdcem)
 • plynování, plošný postřik, gelové nástrahy s atraktantem

 

Oddělovací čára

Štěnice domácí

V poslední době zaznamenáváme zvýšený výskyt Štěnice domácí a to i přes to, že se jedná o exoparazita s převážně celoročním výskytem. Více o Štěnici domácí viz. Atlas škůdců.

Štěnice domácíŠtěnice domácí

 

> více informací> méně informací

Kde se objevuje štěnice?

 • je nejčastějším cizopasníkem člověka
 • živí se pouze krví svého hostitele, její výskyt tedy nemá souvislost s pořádkem a hygienickou čistotou prostor
 • často řešíme výskyt štěnic i v objektech soukromých bytů, hotelech, ubytovnách apod.
 • štěnice je rozšířená po celém světě bez ohledu na klimatické podmínky

Z jakého důvodu se ocitla právě u nás?

 • tento parazit hostuje na těle člověka a přebývá zejména na lůžku, v jeho součástech a v těsné blízkosti
 • přenášet se může nejčastěji v místech, kde se na lůžku střídá více hostitelů a to i při důkladné výměně ložního prádla a čistotě okolního prostoru
 • méně často parazituje štěnice také na hostitelích z řad zvířat, např. drůbež, vlaštovky, netopýři, myši

Jak se likviduje štěnice domácí?

 • likvidace rozmnožené štěnice domácí je poměrně složitá činnost, vyžadující vysokou profesionalitu
 • likvidační zásah se provádí v několika fázích tak, aby pokryl všechna vývojová stádia parazita

 

DOPORUČUJEME !

 • od letošního roku jsou na trhu v ČR odchytové a monitorovací lepy vyvinuté speciálně pro zajištění štěnic
 • jejich účinnost je postavena na bázi přírodního feromonu v lepidle odchytové pasti

Zajišťujeme

 • volnou distribuci odchytových a monitorovacích lepů Trappit

nebo

 • základní pokládku těchto lepů včetně systémové kontroly, vyhodnocení a výměny

 Trappit

 

Kontaktujte nás s nezávazným dotazem ...

Oddělovací čára

 

 

Naše služby

Šipka doleva Šipka doprava