Pro služby a rychlé jednání volejte: 800 701 501 desinsekta@desinsekta.cz
Desinsekta.cz
Desinsekta - deratizace, desinsekce a desinfekce

Desinfekce

"Systémová ochrana před škůdci."

klikem rozbalíte leták
 

Co je to desinfekce?

Desinfekcí rozumíme soubor opatření vedoucích ke zničení, či eliminaci mikroorganismů pomocí chemických nebo kombinovaných postupů, které mají za cíl přerušit cestu nákazy od zdroje k vnímavému jedinci.
Desinfekci lze definovat jako ničení či zneškodňování mikroorganismů na neživých předmětech a ve vnějším prostředí (voda, vzduch atd.).
Cílem desinfekce je odstranění patogenních mikrobů, kteří by mohli způsobit onemocnění přítomného jedince. U onemocnění, kde jsou přenašeči členovci či hlodavci, je nutné provádět také desinsekční a deratizační opatření.
 
 Desinfekce - Covid - 19
 

Proč je nutné zbavovat se plísní včas a efektivně pomocí desinfekce?

 • je prokázáno, že plísně vylučují těkavé látky, různé alkoholy, aldehydy, ketony, etery, estery, které silně dráždí sliznice dýchacího ústrojí i oči a vyvolávají bolesti hlavy
 • obsahují alergeny, které způsobují alergické a astmatické potíže, zejména u dětí, starších lidí a citlivějších jedinců
 • při oslabení organismu je plíseň původcem závažných orgánových onemocnění, plicní mykózy, plísně kůže - dermatomyxozy, nehtů a gynekologických onemocnění
 • plísňové toxiny jsou odpovědné za těžké poruchy jater i se smrtelnými následky
 
       
Zaměřte se především na prevenci proti plísním, a pokud se přesto objeví, neváhejte a kontaktujte nás včas


Co od nás v rámci desinfekce můžete očekávat?

 • likvidujeme mikroorganismy
 • odstraňujeme plísně
 • zajistíme subdodavatelsky rozbory plísní
 • zaměřujeme se na periodické ošetřování potravinářských a zdravotnických zařízení
 • desinfekci provádíme dle platných hygienických norem


Zaměřujeme se především na tyto prostory:

 • stravovací zařízení, kuchyně, zdravotnické organizace atd.
 • desinfekce bytů po zemřelých, zemědělské provozy - stáje, kravíny atd.
 • policejní cely, auta, taxi, MHD, stadiony a další provozy podle konkrétních mikrobionálních norem


Jak dělíme desinfekci?

 • ochranná desinfekce: Provádíme ji bez vztahu ke konkrétnímu ohnisku nákazy. Je důležitou součástí komplexních hygienických opatření. Samozřejmě za Vás hlídáme i čas, ve kterém je nutné provést ochrannou desinfekci znovu.
 • ohnisková desinfekce: Jejím cílem je zneškodňovat choroboplodné zárodky vylučované infekčně nemocným jedincem (bacilonosičem) do okolí. Aplikace je téměř totožná s aplikací ochranné desinfekce.
 • represivní desinfekce
 • preventivní desinfekce
     
 ukázka ULV aplikace desinfekce:
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Naše služby

Šipka doleva Šipka doprava