Pro služby a rychlé jednání volejte: 800 701 501 desinsekta@desinsekta.cz
Desinsekta.cz
Desinsekta - deratizace, desinsekce a desinfekce > Škůdci > Atlas škůdců

Octomilka velká

Atlas škůdců - Octomilka velká

Octomilka velká
Drosophila funebris

Kmen: členovci Arthropoda
Obtížnost hubení: st. hubení

Barva žlutohnědé s červenýma očima. Zadeček tmavý se žlutými okraji článků je poměrně robustní. Křídla široká, v klidu složená na zadečku, který jen málo přečnívají.
Velikost vajíčka jsou oválná, bílá, velká kolem 0,5 mm. Larvy jsou protáhlé, vzrostlé, až 8 mm velké, se zakrnělou hlavou. Dospělec je 3-4 mm dlouhý.
Vývoj z vajíček se za 3 dny líhnou larvy, které se za 3 týdny zakuklí, dospělí jedinec se líhne po 5-10 dnech dle okolní teploty
Život dospělce 2-9 týdnů
Potrava živí se tlejícími materiály(alkohol, ocet, ovocné šfávy, poškozené ovoce, kvasící pivo, víno, apod.
Škody snižují jakost potravin svou přítomností (Iarvy, uhynulé mušky) a jsou hygienicky podezřelé. Mušky sedají na odpady a výkaly, stejně jako na potraviny. Mohou přenášet baktérie, plísně, hniloby i kvasinky.
Zajímavost cítí pach tlejících potravin na velkou vzdálenost, po vylíhnutí klade samička 350 vajíček cca 15 dní.
Likvidace v domácnostech - časté větrání, průvan, důkladná čistota včasná likvidace odpadků, hnijícího ovoce a jiných zbytků potravin. Řádně uzavírat kontejnery na odpadky, často je vyprazdňovat a čistit. Chemická likvidace: formou postřiku, ULV technologie či fumigace.

 

Kompetentní technik zodpoví jakýkoliv Váš dotaz, případně zpracuje vaši objednávku služby nebo distribuce materiálu:

1. Vyplňte, prosím, své kontaktní údaje
2. Stručně popiště svůj problém

Jméno
Firma
Email
Telefon
Soubor
Zpráva

 

Nejžádanější
služby dnes

Desinsekce
Celoročně nejčastěji využívanou naší službou je desinsekce Rusa domácího...> více
Desinsekce
V poslední době zaznamenáváme zvýšený výskyt štěnice domácí...> více

800 701 501

Naše služby