Pro služby a rychlé jednání volejte: 800 701 501 desinsekta@desinsekta.cz
Desinsekta.cz
Desinsekta - deratizace, desinsekce a desinfekce > Škůdci > Atlas škůdců

Kožojed obecný

Atlas škůdců - Kožojed obecný

Kožojed obecný
Dermestes lardarius

Kmen: členovci Arthropoda
Obtížnost hubení: st. hubení

Barva hnědočerný, přední polovina krovek je žlutohnědě ochlupená - tvoří světlou pásku s několika tmavšími skvrnkami. Larva je hnědočerná, hustě ochlupená.
Velikost dospělec je 7-9 mm,larva má asi 1 cm.
Vývoj proměna dokonalá, kukla 7 dnů (nepřezimující); vývoj do zakuklení trvá průměrně 37 dnů.
Život životní cyklus může proběhnout za 56 dní, během roku má 2 generace.
Potrava larvy se vyznačují velkou žravostí, ve všech stadiích kožojed napadá kůži, kožešiny, vlněné textilie, rohovinu, ale i další potravinářské a textilní výrobky. Můžeme se s ním setkat v potravinářských provozech, na jatkách, koželužnách, v drůbežárnách, ale i v domácnostech. Hojný bývá jeho výskyt v hnízdištích holubů na půdách a římsách budov, kde se živí kadavery a peřím a odkud se může šířit i do obytných místností. Nakrmené larvy mohou dlouho hladovět. Dospělci nektar a pyl rostlin.
Škody nepříjemný obtížný hmyz sužující své oběti bodáním a přenosem choroboplodných zárodků.
Zajímavost samice naklade 100-200 vajíček, dospělci létají ke světlu, larvy se před zakuklením zavrtávají do pevných látek - dřevo, omítky apod. Mohou poškodit i elektrické vedení a měkké kovy.
Likvidace podle druhu napadeného substrátu prostředky, aerosoly i plynováním, postřik + bariéra. Je třeba poněkud zvýšit periodu úklidu. Velmi důležitá je také prevence - větrání, vhodné skladován í, odstraňování vlhkosti.

 

Kompetentní technik zodpoví jakýkoliv Váš dotaz, případně zpracuje vaši objednávku služby nebo distribuce materiálu:

1. Vyplňte, prosím, své kontaktní údaje
2. Stručně popiště svůj problém

Jméno
Firma
Email
Telefon
Soubor
Zpráva

 

Nejžádanější
služby dnes

Desinsekce
Celoročně nejčastěji využívanou naší službou je desinsekce Rusa domácího...> více
Desinsekce
V poslední době zaznamenáváme zvýšený výskyt štěnice domácí...> více

800 701 501

Naše služby