Pro služby a rychlé jednání volejte: 800 701 501 desinsekta@desinsekta.cz
Desinsekta.cz
Desinsekta - deratizace, desinsekce a desinfekce > Škůdci

Potemník moučný

Atlas škůdců - Potemník moučný

Potemník moučný
Tenebrio molitor

Kmen: členovci Arthropoda
Obtížnost hubení: st. hubení

Barva Vajíčka jsou velká 1,7 mm, podlouhle oválná, mléčná a lesklá, larva je zprvu brt á a velká 2 mm, postupně nabývá žlutavého zabarvení, dospělec je hnědočerné barvy.
Velikost Dospělec je nápadně podlouhlý a plochý s délkou těla 13-18 mm, larva je 23-30 mm velká, kukla 15-20 mm.
Vývoj Proměna dokonalá. Samička klade v průměru 320 vajíček a klade je až 60 dnů. Po 18 dnech se líhne larva, která, má vyvinuté nohy a je pohyblivá. Larva žije průměrně 360 až 500 dnů (optimum při teplotě 26°C je 200 dní. Svléká se 14x. Před zakuklením vylézají larvy na povrch produktu.
Život Dospělý jedinec žije 3 měsíce.
Potrava Rostlinné materiály, rýže, kroupy, (chléb, pevné moučné produkty). Dospělci velice dobře létají a láká je světlo.
Škody Jeden z důležitých škůdců mlýnů, především moučných výrobků a mouky. Škodí dále na otrubách, rýži, kroupách, chlebu, obili, sušeném masu, krevních a masových moučkách, bílkovinných krmivech a šrotech, žije i na mrtvolkách hmyzu. V domácnostech se příliš nevyskytují, jsou v nich jen malé zásoby, které nestačí pro dlouhý larvální vývoj potemníka.
Zajímavost Jedná se o tzv. moučné červy a pěstují se pro výživu ptactva a ryb. Larvy jsou velmi odolné a mohou být bez potravy i několik měsíců. Larvy se mohou šířit pomocí ptáků - průnik do objektů střechou.
Likvidace Zdroj napadení lze snadno nalézt a odstranit, aplikace formou insekticidního postřiku, ULV fumigace (plynování) .
Video

 

Kompetentní technik zodpoví jakýkoliv Váš dotaz, případně zpracuje vaši objednávku služby nebo distribuce materiálu:

1. Vyplňte, prosím, své kontaktní údaje
2. Stručně popiště svůj problém

Jméno *
Firma *
Email *
Telefon *
Soubor
Lokalita *
Zpráva *

Oddělovací čára

Uložit

Uložit

Uložit

 

Naše služby

Šipka doleva Šipka doprava