Pro služby a rychlé jednání volejte: 800 701 501 desinsekta@desinsekta.cz
Desinsekta.cz
Desinsekta - deratizace, desinsekce a desinfekce > Škůdci > Chránění živočichové

Chránění živočichové

There are no translations available.

Chránení živočichové

Česká republika se díky své geografické poloze a pestrosti přírodních podmínek vyznačuje velkou pestrostí živočišných i rostlinných druhů. Podle aktuálních Červených seznamů, vyjadřujících míru ohrožení jednotlivých druhů je v ČR více než 50% u nás žijících chráněných druhů živočichů.

Obecná ochrana přírody je řešena zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Podle míry ohrožení jsou stanoveny tři kategorie ochrany zvláště ochráněných druhů

  • kriticky ohrožené druhy
  • silně ohrožené druhy
  • ohrožené druhy

Pro informaci svým klientům jsme vyzdvyhli některé zástupce z těchto skupin, především z řad menších obratlovců a z čeledi hmyzu.

Kompletní seznam všech skupin ohrožení naleznete v přílohách II. a III. vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb.

 

Kriticky ohrožené druhy

silně ohrožené druhy

ohrožené druhy  

perlorodka říční kovařík chroust mlynařík
rak říční chroust opýřený mravenec Formica
střevlík pačmelák cizopasný druhy střevlíka
štír kýlnatý saranče koroptev polní
tesařík alpský, broskvoňový tesařík zavalitý,obrovský vlaštovka obecná
ropucha krátkonohá           ještěrka obecná, živorodá plch velký         
ještěrka zelená, zední slepýš křehký veverka obecná
užovka stromová holub doupňák  
zmije obecná křeček polní  
některé druhy netopýra plch lesní  
tchoř stepní bobr evropský  
kočka divoká    

 

Oddělovací čára

 

Naše služby

Šipka doleva Šipka doprava