Pro služby a rychlé jednání volejte: 800 701 501 desinsekta@desinsekta.cz
Desinsekta.cz
Desinsekta - deratizace, desinsekce a desinfekce > Aktuality > RATTUS Norvegicus

RATTUS Norvegicus

 

V mnoha městech došlo k velkému nárůstu populace

POTKANA (rattus norvegicus).

Jsou všude

Vlezový otvor do nory vyhlodané potkanem nemusíte dlouho hledat. Trávníky a veřejná zeleň v městských částech parkové plochy připomínají golfová hřiště s mnoha jamkami. Odlomená větrací mřížka do sklepení, kanálové vpusti a jiné stavební netěsnosti poskytují nenáročným hlodavcům ideální vstupy do vlhkých, tmavých prostor, které jsou pro jejich divoký život ideální.

Můžeme si za to sami

V popelnicových stáních nevědomky připravujeme hostinu, na kterou se sbíhají celá hejna lačných potkanů. Není pro ně problém vyšplhat vysoko na otevřené víko popelnice i přeskočit více než metr vzdálenosti. Mají výborný čich a jako všežravci se dokáží živit vším, co najdou. Ve stokách dešťových kanálů se splavuje mnoho odpadků a do toalet se splachují zbytky jídel.

DERATIZACE = regulace

Jen aktivní zapojení všech zúčastněných subjektů může relevantně regulovat přemnoženou populaci potkana. 

Deratizace - kanalizační vpusti

Deratizace - veřejná zeleň

Deratizace - suterénní a přízemní části všech budov

 

 potkan.jpg 2014-02-17_10.39.20.jpg 6.jpg 
     potkan_popelnice.jpg

 

 

 

Naše služby

Šipka doleva Šipka doprava