Pro služby a rychlé jednání volejte: 800 701 501 desinsekta@desinsekta.cz
Desinsekta.cz
Desinsekta - deratizace, desinsekce a desinfekce > Aktuality > Vyšší stupeň desinfekční ochrany proti virům

Vyšší stupeň desinfekční ochrany proti virům

V poslední době evidujeme vysoký počet dotazů na preventivní desinfekci prostor proti virům.

Protože zvýšená poptávka po těchto službách je vyvolána situací, která je v současné době řešena v celosvětovém měřítku, doporučujeme řídit se doporučeními, která ustanovuje ministr zdravotnictví ČR ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací, se Státním zdravotním ústavem ČR a Krajskými hygienickými správami.

odkaz: http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html

Širokospektrální desinfekce

Desinfekci prostor  (interiéry kanceláří, šaten, hal, konferenčních sálů, prostředků MHD, zdravotních čekáren, bytů, veřejných sociálních prostor na frekventovaných místech, apod.) zajišťujeme dlouhodobě a nezávisle na vzniklé situaci.

Jedná se o soubor preventivních opatření, které vedou k likvidaci virů, bakterií a plísní na pevném povrchu a v ovzduší uzavřeného prostoru.

Širokospektrální desinfekce ULV aplikátorem/ plynováním/povrchovým postřikem nenahrazuje mechanickou očistu povrchu předmětů, ale s mnohonásobně vyšší účinností nahradí použití desinfekčních čisticích prostředků, jejichž ruční aplikace neobsáhne pokrytí celého prostoru a všech jeho dílčích součástí.

Profesionální desinfekční přípravky pro aplikátory mají dlouhotrvající reziduální účinnosti, kdy mikrokapénky z ULV proniknou a usadí se na plochách, které nejsou dostupné běžnou úklidovou službou.

Z ploch jsou takto odstraněny a následně jsou plochy ochráněny proti mikropatogenům.

Provedená asanace provoní prostor a je krátce po aplikaci volně přístupná.

účinější
alternativa
k mechanické
očistě běžnými
čisticími prostředky

 

ochranná lhůta
přípravku
dle etikety
3 měsíce

 

 Video ukázky na kanálu YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=YWg_qGhF9Gk&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=EY9DM47i41k

https://www.youtube.com/watch?v=6NtzvB2l2Os

 

 

 9.3.2020

 

Naše služby

Šipka doleva Šipka doprava