Pro služby a rychlé jednání volejte: 800 701 501 desinsekta@desinsekta.cz
Desinsekta.cz
Desinsekta - deratizace, desinsekce a desinfekce

Desinsekta: Systémová ochrana před škůdci

Desinsekta s.r.o. - Systémová ochrana před škůdci

Deratizacedesinsekcedesinfekce jsou hlavními činnostmi společnosti Desinsekta s.r.o.

Oblast působnosti společnosti Desinsekta s.r.o.

Sídlo společnosti Desinsekta s.r.o. je v Plzni, z větší části tedy firma vykrývá západní Čechy. Pro kvalitní služby a příznivé ceny má však firma i mnoho realizací v dalších částech republiky. Například v Praze a okolí, Chomutově, Ostravě, Ústí nad Labem, Příbrami a v dalších městech.

Deratizace, Desinsekce, Desinfekce

Deratizace, desinsekce a desinfekce zajišťují kvalitní životní podmínky pro člověka v prostorách, které se snažíme uchránit před nežádoucími vlivy, tedy především před škůdciinfekční nemoci atd.

Deratizace, desinsekce a desinfekce tak výrazně ovlivňují ochranu veřejného zdraví dle zákona 258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví. Představují základní prostředek k celkové hygienické čistotě, všeobecnému zdraví a dobrým životním podmínkám, a to nejen v potravinářském a turistickém průmyslu, ale i v soukromí domova.

Doména společnosti Desinsekta s.r.o.

Nejčastější činností firmy Desinsekta s.r.o. je deratizacedesinsekce, tedy proces likvidace potkanů, krys a jiných škodlivých hlodavců a členovců. Více informací naleznete v sekci deratizacedesinsekce.

Předpoklady pracovníka provádějícího deratizační, desinsekční a desinfekční činnosti

Naši špičkově vyškolení pracovníci disponují odbornou specializací, absolvovanou praxí, povinným průběžným vzděláváním, ale také bystrým úsudkem, osobní angažovaností, zodpovědností a důslednou pečlivostí. Jen tak je možné docílit efektivního zásahu.

Deratizační, desinfekční a desinsekční činnosti a jejich neustálá aktualizace

Zájem o nepřetržitou aktualizaci nově vyvinutých prostředků a postupů a poptávka po výměně zkušeností a znalostí vedla k založení Sdružení DDD (deratizacedesinsekcedesinfekce) v ČR. Jejím prostřednictvím se neustále zvyšuje profesionalita a výkonnost v zúčastněných firmách. Jakožto člen výboru Sdružení DDD a jednatel firmy Desinsekta, s r.o. dohlížíme, aby nastavené firemní postupy, prostředky a firemní zaměstnanci dosahovali těch nejlepších kvalit a efektivních výkonů, a to i ve srovnání s EU.

Historie společnosti Desinsekta s.r.o.

Společnost Desinsekta s.r.o. byla založena v roce 1990 v Plzni. Zakladatel a jednatel je držitelem mistrovského diplomu v daném oboru a členem Sdružení pracovníků deratizacedesinsekcedesinfekce České republiky, Evropské asociace CEPA a také členem výboru Sdružení deratizacedesinsekcedesinfekce.

Základní filozofií naší firmy je zajišťování profesionálních služeb v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k deratizacidesinsekcidesinfekci. Hlavní prioritou je pro nás uvažování z hlediska dlouhodobé perspektivy.

Naše hlavní cíle:

  • poskytovat kvalitní systémové služby
  • pracovat v souladu s ekologickými metodami
  • zajistit přijatelnou cenu

Zajišťujeme pro vás následující služby:

Soustředíme se rovněž na ochranu dřeva, likvidaci plevelů, vyklízení objektů (např. holubí trus, komunální odpad), likvidaci plísní, kontejnerovou autodopravu, Certifikát ISO 9001:2009.

 

Nejžádanější
služby dnes

Desinsekce
Celoročně nejčastěji využívanou naší službou je desinsekce Rusa domácího...> více
Desinsekce
V poslední době zaznamenáváme zvýšený výskyt štěnice domácí...> více

800 701 501

Naše služby