Pro služby a rychlé jednání volejte: 800 701 501 desinsekta@desinsekta.cz
Desinsekta.cz
Načítání slideshow...
Získejte zdarma odhad:

Zobrazit pole pro popis problému

Pro služby a rychlé jednání 800 701 501
 • Deratizace

  Preventivní a represinvní opatření vedoucí k zamezení nežádoucího výskytu potkanů, krys a dalších hlodavců.

 • Desinsekce

  Hubení všech nežádoucích synantropních členovců a obtížného hmyzu, žijícího v blízkosti člověka.

 • Desinfekce

  Zneškodňování patogenních mikroorganismů na neživých předmětech, ve vodě a v ovzduší.

 • Úklidové práce

  Hrubé vyklízecí a úklidové práce ve vnitřních i venkovních prostorách. Likvidace odpadů dle platných vyhlášek.

 • Ochrana dřeva

  Prevence, alternativy sanačních postupů a likvidace škůdců na dřevěných stavebních prvcích.

 • Ochrana proti holubům

  Zasíťování lodžií panelových domů a montáž bodáků proti dosedání holubůna městských budovách.

Desinsekta

Společnost Desinsekta s.r.o. byla založena v roce 1990 v Plzni. Zakladatel a jednatel je držitelem mistrovského diplomu v daném oboru a členem Sdružení pracovníků deratizace,desinsekce,desinfekce České republiky), Evropské asociace CEPA a také je členem výboru Sdružení deratizace, desinsekce, desinfekce.

Základní filozofií naší firmy je zajišťování profesionálních služeb v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k činnosti DDD deratizace, desinsekce, desinfekce. Zajišťujeme sytémovou ochranu před škůdci se zaměřením na dlouhodobou perspektivu. > více

On-line systém

Přihlášení klientům DESINSEKTY k přehledu fakturace, pracovních protokolů a grafům odběrů.

Proč Desinsektu?

Zjistěte, proč společnost
Desinsekta je jedna z nejlepších v oboru a proč zvolit nás...

Atlas a videa škůdců

Obrazový průvodce škůdců
v kategoriích
podle napadené plochy.


Aktuality

Tuesday, 10 May 2016

SPOT DDD služby pro obytné domy

There are no translations available.

Představujeme nový SPOT 

DDD služby pro obytné domy.

Likvidace domácích škůdců svépomocí nebo s profesionály ?

NEPLÁCEJTE ZBYTEČNĚ,
PLÁCNĚTE SI S NÁMI !

Tuesday, 16 February 2016

Nezvyklý škůdce - Cvrček domácí

There are no translations available.

Po mnoha letech aktuálně řešíme v Západních Čechách vysoký výskyt neobvyklého škůdce jakým je
CVRČEK domácí.
Obtěžuje Vás luční cvrkot v lázních ?

Wednesday, 24 February 2016

Širokospektrá desinfekce šaten

There are no translations available.

Aktuálně je velký zájem o širokospektrální desinfekci šaten, sociálních zařízení a dalších prostor s velkou koncentrací osob.
Provedená sanace likviduje viry a bakterie a napomáhá tak udržet kolektiv pracovníků bez zdravotních komplikací.
DESINFEKCE, HYGIENA, ČISTOTA

> starší aktuality

Ukázky z našich referencí


aplikace parafínové nástrahy - požerová 

plastový box, Derabox  - venkovní prostory

aplikace  papírového boxu v komerčních prostorech

aplikace požerové  nástrahy, gel,  na hlodavce u RD

aplikace nástrahy - požerový gel

aplikace požerové nástrahy, gel,  na hlodavce

desinsekce obtížného hmyzu

průzkum vosího roje v zástavbě

Mravenec venkovní v městské zástavbě

mravenci venkovní na dřevěných prvcích v městském parku

aplikace nástrahy na rusa domácího v potravinářském provoze

aplikace nástrahy na rusa domácího ve stravovacím zařízení

Sanace vlhkého zdiva ve sklepení

Sanace vlhkého zdiva v garáži rodinného domu

Desinfekci po vyklízecích pracech

Desinfekce plísně na zdivu

Desinfekce stravovacích zařízení.

Desinfekční přípravek, neutralizér zápachu

Úklid střecha před a po

Úklid schody před a po

Úklid půda před a po

Úklid před a po

Vlastními kontajnery vyklidíme staveniště

Zajistíme vyklízecí práce.

léčba venkovního dřevěného prvku

Půdní krovová kontrukce částečně zasažená tesaříkem krovovým

Přístrojové měření vlhkosti dřeva

Dřevomorka v dřevěných prvcích stavby

napadené dřevo

dřevokazná houba, dřevomorka domácí

Staré budovy jsou často útočištěm pro městské holuby

Zasíťování lodžií na plzeňském sídlišti

Půdní prostor znečištěný holuby

holubí hnízdo v zástavbě

Prostor nezajištěný proti dosedání holubů

Detail sítě na ochranu proti holubům

aplikace postřiku na roj

ruční postřik roje

motorový postřik roje

postřik plevele na zpevněné cestě

ruční postřik nežádoucího plevele

ruční postřikovač